# امر_به_معروف

مایکل کوک و تالیفات وی در حوزه علوم اسلامی

تحصیلات دانشگاهی: دانشکده کینگز،دانشگاه کمبریج 1963-1959: تاریخ 1963-1961: شرق شناسی،مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن،1966-1963: کارشناسی ارشد زیر نظر پروفسور برنارد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 204 بازدید