خروج آخرین نیروهای شوروی از افغانستان

در طولِ سال‌هایِ حضورِ شوروی در افغانستان، گرو‌ه‌هایِ مجاهدِ افغانستانی با حمایتِ کشورهایِ همسایه و غرب، به مخالفتِ مسلحانه با این نیروها و دولتِ تحت حمایتش پرداختند. این دولت، تا سه سال پس از خروجِ شوروی دوام آورد و سرانجام در بهارِ سالِ ۱۹۹۲ قدرت را به گروه‌هایِ مجاهد تحویل داد.
می توان گفت که ورودِ ارتشِ شوروی به افغانستان، آخرین ترکش‌هایِ نامرئیِ جنگِ سرد بود که در نهایت باعقب‌نشینیِ ارتشِ شوروی در ۱۵ می ۱۹۸۸و با انعقادِ معاهده‌ ژنو پایان یافت. در واقع حمله شوروی به افغانستان و خروج این کشور، سهم بزرگی برپایان جنگِ سرد داشت.

بسیاری گمان می‌کنند، مهاجرتِ عظیم مردمِ افغانستان و آوارگیِ میلیونی‌شان، مرتبط با حکومتِ طالبان و جنگِ آمریکا در افغانستان است. اما به واقع جنگِ شوروی در افغانستان، آغاز آوارگیِ را رقم زد. در حدودِ یک میلیون کشته‌‌ غیرنظامی و پنج میلیون آواره ثمره این دخالتِ نظامی بود. آمارِ کشته‌شدگان مبارزمجاهد، نود هزار تن در مقابلِ هجده هزار نفر از نیرو‌های دولتیِ افغانستان و چهارده هزار و پانصد تن از ارتششوروی اعلام شد.

پس از خروجِ نیروهایِ شوروی، جنگِ داخلی در افغانستان بالا گرفت و در ۱۹۹۶ صحنه برای تصاحبِ کشور به ‌دستِ طالبان، خالی ماند وبقیه اتفاقاتی که رخ داد....

شاید در روزها و ماههایی که دولتِ جدیدد کارِ خویش را آغاز کرده باشد؛ دلشوره‌ عجیبی بار دیگر بر دلِ مردم قرار گرفته باشد، غم نان و نبودِ کار، وضعیت رأی اعتماد مجلسی ها به اعضای کابینه و عدم رأی اعتماد گرفتن کلِ وزیرانِ یک قومِ خاص و اختلافاتِ قومی و قبیله‌ای، مثلِ چِرکی کوچک اما همیشگی، از زخمِ کهنه‌ کشور بیرون زده است....

باید امیدوار بود؛ شاید تنها راه هم همین باشد....

/ 0 نظر / 168 بازدید