تخت رستم سمنگان

اولین کس از مسافران اروپائی که شرحی را درباره تخت رستم نوشته ( میجر یات ) انگلیسی  است که تحقیقات خویش را در 1888 در کتابی بنام  افغانستان شمالی  (  حتماً منظورش شمال افغانستان بوده است ) نشر کرده است و آنجا را بنام ( تخت رستم ) یاد کرده است.

بدون شک عامل مهمی که سبب جلب نظر پیروان بودائی شده؛ شکل طبیعی اراضی است، چنان چه در بامیان و همچنین در هندوستان مثل ( اجانتا ) شکل طبیعی جدارهای کوه سبب شده است که هیکل تراشان بودائی معابد را در آنجا ها بسازند. پیروان بودائی به تقلید از مغاره های قبل التاریخ بفکر افتادند تا در برخی نقاط  معابد خود را در داخل بدنه های دیوارهای کوه نقر کنند و در سمنگان هم این کار را کردند، همان طور که برای ساختن معابد از کندن سموچ ها در داخل کوه ها و تپه ها استفاده کرده اند و(تخت رستم) سمنگان یکی ازاین برجستگی های طبیعی است.


/ 3 نظر / 304 بازدید
محمد امین زواری

سلام. عکس زیبایی قرار داده اید. من چند عکس دیگر هم از تخت رستم دارم. تخت و بخت تان برقرار باد

ناشناس

آخرين تحولات و رويدادهاي سنگرهاي مقاومت در مبارزه با كوچي هاي مسلح 2010 h-press.blogspot.com

نورالهدا<رنجبر>

تخت رستم یک جای زیباودیدنی است