جه می شد اگر....؟

بیشتر اوقات پرسیدن این رویدادها با سوال "اگر"بسیار جذاب است.
معمولا چنین سوالاتی با خیال‌پردازی و ایجاد یک وضعیت بهتر همراه است، مثلا دوست داریم تصور کنیم اگر اصلاحات امان اله خان دوام می یافت و حکومت امان اله خان ساقط نمی شد؟ چه می‌شد و پاسخ چیزی نخواهد بود جز توسعه افغانستان و یا دست کم وضعیتی بهتر از امروز و یا اگر کودتای سال 1357 اتفاق نمی افتاد و یا اگر حکومت دکتر نجیب اله سقوط نمی کرد؛ شاید اوضاع امروزمان بهتر بود.....
تصور رایج چنین سوالاتی را بیهوده می پندارد و پرداختن به آن‌ها را اتلاف وقت...!
مدتی قبل در کتابخانه دانشگاه با کتابی آشنا شدم که باعث شد تا اندازه ای تصورات گذشته ام نسبت به این سوالات تغییرکند.
عنوان کتاب به ترکی و انگلیسی:
(Eğer Öyle Olsaydı(What If?))

در واقع این سوالات در حوزه‌" تاریخ بالقوه" قرار می گیرد.
(Counterfactual history )
چه می‌شد اگرهایی، که دنیای امروز ما را زیر و رو کردند به صورتی دیگر رقم می خورد: مثلا پیروزی عثمانی و متحدانش در جنگ جهانی اول، پیروزی آلمان در جنگ دوم جهانی، جنگ اتمی بین شوروی و آمریکا و…
این کتاب در سال ۱۹۹۹، در آمریکا منتشر شد. کتاب مجموعه‌ی بیست مقاله است از نویسندگان مختلف، که به سؤال «چه می‌شد اگر…؟» در حوزه‌ تاریخ جنگ می‌پردازد.
می توان گفت این رشته تاریخی(تاریخ بالقوه) تلاش می کند با بررسی تمام شرایط و وضعیت موجود تصور درست تری را از تصورات ما در پاسخ به اگرها ارائه دهد.....

/ 0 نظر / 107 بازدید