تاسیس مدرسه دینی از سوی عربستان سعودی در کابل و عواقب آن

علاقه مندی و دخالت عربستان در امور اعتقادی و مذهبی کشورهای اسلامی که منشعب از ادعای رهبری این کشور در جهان اسلام می باشد؛ سبب شده تا این کشور در سالهای اخیر به جانب داری از گروه یا عقایدی بپردازد؛ که خواه ناخواه درگیریهای فرقه ای و مذهبی را در مناطق خاصی از جهان دامن زده است و بیم آن می رود که با ایجاد این مدرسه دینی، شاهد تقابل مذهبی در افغانستان در آینده نزدیک باشیم و این مدرسه دینی بر دامنة آشفتگی های اجتماعی در افغانستان بیافزاید.
شکل گیری فرقه گرایی، آنچنانکه در پاکستان وجود دارد؛ با این اقدام در کابل با سرعت هر چه تمامتر شکل خواهد گرفت، که خواه ناخواه در مناسبات اجتماعی مذاهب در افغانستان، تاثیراتی ایجاد خواهد کرد که در چند محور کلی می توان به چند نمونه از این تاثیرات اشاره کرد:
1. با افتتاح این مرکز دینی، مسلماً مسائل اعتقادی؛ اولولیتی خاص و بیشتری برای مردم افغانستان خواهد یافت. افزایش مراکز دینی و مذهبی ازسوی فرقه های مختلف، باعث توجه مردم به شکلی از مذهب خواهد شد که روحیه تسامح در آن از جایگاه چندانی برخوردار نیست و عملاً افغانستان از داخل در معرض تهدید جریانهای تندرو مذهبی قرار خواهد گرفت.
2. این مرکز دینی خواه ناخواه سبب افزایش دامنه نفوذ و قدرت علما در میان مردم خواهد شد. افزایش قدرت آنها وهمچنین تقویت جایگاه اجتماعی آنان در جامعه، ممکن است بر تنشهای بیشتر مذهبی در افغانستان بیفزاید؛ چرا که بزرگان دینی با برپایی مجلس های خطابه و وعظ می توانند به راحتی در تحریک احساسات مذهبی عامه مردم و شدت بخشیدن به اختلاف های اعتقادی آنها نقش ایفا کنند. مسلماً مشاجره های بزرگان فرقه های گوناگون موجب تحریک عوام و گسترش دامنه تعصب در میان آنها می شود و به درگیریهای فیزیکی منجر خواهد شد.
3- روند فزاینده گرایش های اعتقادی( با ایجاد این مرکز دینی)، باعث گسترش تعصب های مذهبی در افغانستان شده و واگرایی میان مذاهب افغانستان را در پی داشته و مانعی دیگر در شکل گیری وحدت ملی خواهد شد.به عنوان مثال این واگرایی های مذهبی سبب شکل گیری احتماعات جدید با گرایشات مذهبی هماهنگ خواهد شد. موضوعی که در چند سال اخیر آرام آرام در حال رفع شدن بود و شکل گیری محلات بیشتر بر اساس مسائل قومیتی بود تا مذهبی.... که این شکل واگرایی مذهبی بسیار خطرناک خواهد بود.

/ 0 نظر / 46 بازدید