ترس، جزء جدایی ناپذیر از زندگیِ افغانستانیِ امروز

در این وبلاگ عکسهایی از افغانستان دهه شصت به نمایش گذاشته شده بود. شاید برخی از ما، با دیدن وضعیت ظاهری افراد در این عکسها؛ بلافاصله بگوییم افغانستان نسبتا مدرن بوده و .... که البته من قصد ندارم درباره مدرنیته در افغانستان بحث کنم و ....
آنچه بیشتر توجه مرا در این عکسها به خود جلب کرد، نکته ای بود که به خوبی در تمام عکسها قابل شناسایی است....نبودِ ترس در چهره افراد.!
شاید امروز، ترس جزئی از زندگی روزمره ما افغانستانیها شده باشد.
ترس از طالبان، ترس از انتحار، ترس از تحجر، ترس از ربوده شدن، ترس از قدرت گیری مجدد گروههای بنیادگرا، ترس از بریده شدن سر، ترس از افزایش اعتیاد در میان جوانان، ترس از آینده مبهم و ترس از حکومت وحدت ملی.....
شاید چنین ترس هایی در عکس‌های نیم‌قرنِ قبل، قابل مشاهده نباشد.
به نظر می رسد مردم به زندگی عادی خود مشغولند با همه مشکلاتی که ممکن بود در زمینه نابرابریهای اجتماعی و سیاسی با آن روبرو باشند؛ ولی حداقل ترس از موارد بالا در چهره آنان دیده نمی شود.

/ 0 نظر / 150 بازدید