تاریخ و جغرافیا

تخت رستم سمنگان

ولایت سمنگان از شرق با ولایات قندوز و بغلان و از غرب با ولایت بلخ و سرپل، از جنوب با ولایت بامیان و از شمال با ازبکستان و تاجیکستان در ارتباط است. مساحت این ولایت در حدود 16000 کیلومتر مربع بوده و در حدود 212400 نفر نفوس دارد.مرکز آن ایبک یا سمنگان فعلی است که از کابل 313 کیلومتر فاصله دارد.

تختِ رُستم نام یکی از آثار تاریخی افغانستان واقع در استان سمنگان  است. تخت رستم و غارهای آن که مربوط به دوره بودایی است و غارهای آن امروزه تقریباً %۱۵ ویران شده است. خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد.


اولین کس از مسافران اروپائی که شرحی را درباره تخت رستم نوشته ( میجر یات ) انگلیسی  است که تحقیقات خویش را در 1888 در کتابی بنام  افغانستان شمالی  (  حتماً منظورش شمال افغانستان بوده است ) نشر کرده است و آنجا را بنام ( تخت رستم ) یاد کرده است.

بدون شک عامل مهمی که سبب جلب نظر پیروان بودائی شده؛ شکل طبیعی اراضی است، چنان چه در بامیان و همچنین در هندوستان مثل ( اجانتا ) شکل طبیعی جدارهای کوه سبب شده است که هیکل تراشان بودائی معابد را در آنجا ها بسازند. پیروان بودائی به تقلید از مغاره های قبل التاریخ بفکر افتادند تا در برخی نقاط  معابد خود را در داخل بدنه های دیوارهای کوه نقر کنند و در سمنگان هم این کار را کردند، همان طور که برای ساختن معابد از کندن سموچ ها در داخل کوه ها و تپه ها استفاده کرده اند و(تخت رستم) سمنگان یکی ازاین برجستگی های طبیعی است.


   + غلامرضا جاویدی ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()