تاریخ و جغرافیا

تعلیم و تربیت و محرومان جامعه افغانستان

با روی کار آمدن احمدشاه ابدالی در سرزمینی که امروزه تحت عنوان افغانستان از آن یاد می شود، نظامی سیاسی بر اساس بافتهای قبیله ای و عشیره ای در افغانستان بوجود آمد. بر همین اساس در این گونه نظامها، همواره قبیله و نژادی خاص، از حمایتها و امکانات همه جانبه حاکمیت برخوردار بوده و عملاً دیگر اقوام و قبایل در افغانستان به حاشیه رانده شدند.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()