تاریخ و جغرافیا

اسطوره و تاریخ

مطالعه در تاریخ ملل مختلف نشان می دهد که بخشهایی از تاریخ جوامع، شباهت فراوانی به لحاظ معنایی با یکدیگر دارند. به نظر می رسد که تاریخ اولیه ملتها با افسانه و داستانهایی زیبا و هیجان انگیز و در عین حال غیر قابل باور در هم آمیخته است. در همه این داستانها شکست و پیروزی ملتها در داستانهایی به تصویر کشیده شده است که بعضا شباهتهایی کوچک میان آنها دیده می شود. در گذشته های نه چندان دور این داستانها را غیر واقعی و کاملا ساختگی می پنداشتند، اما با پیشرفت علوم این نگرش کاملاً تغییر کرد. به طوری که امروزه از این داستانها که تحت عنوان افسانه ها و یا اساطیر یاد می شود؛ جزو جدایی ناپذیر از تاریخ بشر گشته است و رشته های علمی و دانشگاهی هم در این زمینه تاسیس شده است.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ٢٠ آذر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()

اهمیت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری معاصر افغانستان

تاریخ، امروز در کلیه زمینه‏ها و رشته‏های علمی مورد توجه قرار گرفته است، و شاهد بوجود آمدن عناوین مختلفی در ارتباط با تاریخ و علوم دیگر هستیم؛ تاریخ اندیشه های اقتصادی، تاریخ اندیشه‏های سیاسی، تاریخ جنبشها ، تاریخ علم و فلسفه و دهها عنوان دیگر بخوبی مؤید این نکته است که توجه به پیشینه‏های تاریخی نه تنها نقطه شروع و هسته‏های اولیه هر علمی را معلوم می‏دارد ؛ بلکه این توجه سیر تحولات و کاستیها و فزونیهای موضوعی و علمی و مسئله سازیهای بعدی را در هر رشته تا روزگار ما را معلوم می‏دارد.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ ; ٤ آذر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()