تاریخ و جغرافیا

شکل گیری اتحادیه اروپا

اندیشه تحقق اتحادیه اروپایی از دیر باز و از همان قرون اولیه میلادی در مفکوره سیاستمداران و اندیشمندان اروپایی بوده است.جنگاورانی چون ناپلئون بناپارت‌ و سیاست پیشه گانی چون بریان که اولی حصول وحدت اروپا را از طریق اعمال زور و دومی از راه مسالمت‌آمیز جستجو میکردند.

وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان، بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 م در یک سخنرانی تاریخی در زوریخ بر لزوم تشکیل نهادهای فرا کشوری و قانونگذاری در اروپا تأکید کرده و گفته بود:«زمان تشکیل یک خانواده گسترده اروپایی فرا رسیده است.ما باید کاری کنیم که مردم اروپا تا آنجا که ممکن است در این چهارچوب با آزادی و صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند.».[1][1]- سعید خالوزاده، اتحادیه اروپایی،چاپ سوم،انتشارات سمت،تهران، 1388،ص1

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ٢۸ مهر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()