تاریخ و جغرافیا

آشتی با تاریخ

    جمله کلیشه ای تاریخ، چراغ راه آینده است؛ را همه شنیده و یا در جایی خوانده ایم. نگا به گذشته تاریخی بشر، نشان می دهد که علم تاریخ همواره مورد توجه بود و در بستر خاص خود دائما در حال حرکت بوده است. همواره وقایعی رخ می‏دهند و سپس این رخدادها به صورت جزء درمی‏آید. همین جزء که به صورت آگاهی متراکم درمی‏آید، تاریخ‏ را می‏سازد. جزء  هرچند صورتی ذهنی می‏یابد، اما واقعیت دارد. در نتیجه، بخش اساسی از وجود ما را تشکیل می‏دهد. از این نظر، نسبت‏ تاریخ با جامعه، همان رابطه میان آگاهی و وجود است؛ پس ناآگاه‏ بودن مساوی است با وجود نداشتن.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()