تاریخ و جغرافیا

شاخصه های عدالت اجتماعی و تحقق آن در افغانستان

عدالت اجتماعی ایده اصلی تفکر مدرن در باب عدالت به شمار می رود و بهره مندی مردم یک اجتماع از عدالت و فرصت هایی برابر و عادلانه در آن جامعه را مورد توجه قرار می دهد. نگااهی اجمالی به تاریخ افغانستان و عملکرد نظامهای حاکم در این کشور بیانگر این موضوع است که  اساساً موضوع عدالت اجتماعی که زمینه ساز تحول و اتحاد در هر جامعه ای می باشد،تا کنون  شکل نگرفته است و جامعه افغانستان از عدالت اجتماعی به عنوان یک شاخصه مهم در جهت توسعه همچنان محروم می باشد. بررسی‏های انجام شده نشان می‏دهد که هر چه مبانی و اصول آزادی، رقابتهای سالم ، مشارکت و شایسته‏سالاری بیشتر در جامعه‏ای حاکم باشد، توان آن جامعه برای جذب انسان‏ها، سرمایه‏ها، نوآوری‏ها و ایجاد اشتغال بیشتر و در نتیجه شتاب رشد و توسعه فرهنگی، علمی، اقتصادی و در نهایت امنیت جامعه بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; ٢٤ تیر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

عدالت اجتماعی یک ضرورت درجامعه افغانستان

هر جامعه ای برای پیمودن و رسیدن به یک جامعه متعالی نیاز به عواملی دارد که لازم است تا هر یک از این عوامل و شرایط بوجود آید.به نظر می رسد جامعه کنونی افغانستان می بایست مسائل مهمی چون توسعه علمی و کارکردها و زمینه های آن را به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار دهد .در کنار این امر واجب، توجه به مقوله عدالت و آنچه که امروز در جوامع مختلف عدالت اجتماعی خوانده می شد، بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد؛ موضوعی که متاسفانه هیچگاه حاکمان و رهبران سیاسی افغانستان آنرا مورد توجه قرار نداده اند و همواره این موضوع مورد بی مهری قرار گرفته است.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۱ تیر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()

لزوم توجه به تاریخ اجتماعی در تاریخنگاری افغانستان

علم تاریخ با حضور پر رنگ در صحنه اجتماعی و سیاسی قرن معاصر، مفهوم بسیار وسیعی یافته است.امروز تاریخ برای به چنگ آوردن ره یافتهای تمدنی و تحولی به مفهوم وسیعی نایل آمده است. تاریخ است که به بررسی احوال اجتماعات گذشته و تطّور و نمو آنها و شکوفایی و انحطاط و سقوط آنها می پردازد. با کسب چنین رسالتی، مورخان تاریخ را به انواع مختلف تقسیم بندی می نمایند: تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ تمدنی و ... 

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ٦ تیر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()