تاریخ و جغرافیا

تاریخ افغانستان و سندسازی

علم تاریخ از گذشته تا به امروز همواره مورد توجه انسانها بوده است، که این توجه از سوی حکومتها و صاحبان قدرت از نمود بیشتری برخوردار است.

شکل گیری تحولات مختلف و ظهور شخصیتهای مختلف سیاسی سبب برآمدن روایتها و کتابهای مختلف تاریخی می شود و افغانستان که از جمله کشورهای مهم در عرصه رقابتهای سیاسی بوده، از این امر مستثنی نیست.کتابها و نوشتارهای تاریخی فراوانی توسط نویسندگانی،با اندیشه ها و پایگاههای اجتماعی مختلف نوشته شده است؛ که این فراوانی خود به خود تضاد و تناقضات مختلفی را به همراه داشته است.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱ اسفند ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()