تاریخ و جغرافیا

تبار شناسی حلقه مفقوده در تاریخنگاری افغانستان

با نگاهی گذرا به وضعیت تاریخ و تاریخ نگاری افغانستان، می توان دریافت که متاسفانه این دانش نتوانسته جایگاه واقعی و علمی خود را بدست آورد و تا به هنوز نگرش به این علم بیشتر از دریچه قصه و داستان نگریسته می شود؛ نگاه علمی به تاریخ نه تنها مورد توجه نبوده، بلکه کسانی هم که دست به نوشتن تاریخ می زنند، نتوانسته اند رویکرد علمی را در نوشتارهای خود رعایت نمایند و همواره در حصار تعصب و حب و بغضهای شخصی گرفتار بوده اند.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ٢٥ دی ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()