تاریخ و جغرافیا

گاهشماری و تقویم در افغانستان


   درست از زمانی که انسان تمدن خود را بنیان نهاد و نوشتن آموخت و خواست که از گذشته خویش مطلع گردد،این اصل را احساس کرد که نیاز به مشخص کردن «زمان»وقایع و حوادث دارد؛چرا که از این طریق است که قدمت و فاصله زمانی وقایع نسبت به یکدیگر مشخص و روشن می گردد.در حقیقت درک این موضوع مهم اجتماعی و حل آن ،حاکی از رشد فکری و وصول به مرحله ای تازه از مراحل تمدن ،برای انسان بود که توانست با تفکرو تعقل خویش از حرکت وسیر خورشید وماه و طلوع و غروب آنها مفهوم زمانی «روز»و«ماه»را کشف واز حرکت سیارات و کواکب آسمان و تغییرات آب و هوا و چهره طبیعت «سال»را عنوان کند و علم زمان سنجی و تقویم نگاری ؛که همان دانستن طریقه محاسبه روز و ماه و سال است را پی ریزی نماید.
    هر یک از جوامع بشری از گذشته تا کنون از تقویم به عنوان وسیله ای برای ارائه ماهیت فرهنگی و سیاسی ،احیا و انجام مراسم دینی،سنن ملی ،کار و غیره استفاده می کردند و به همین دلیل تقویمهای مختلفی از قدیم الایام در عرصه گیتی در میان اقوام و ملل و صاحبان ادیان یافت شده اند؛که امروزه بسیاری از آن تقویمها متروک شده اند و به خاطره ها پیو سته اند ؛اما در این میان تقویمهائی نظیر هجری قمری ،هجری شمسی ،میلادی و غیره که متاثر از جنبه های مختلف دینی و ملی و با یک مبدا خاص کما کان به حیات خود ادامه می دهند و روزبه روز نیز بر اهمیت و اعتبارشان افزوده می شود

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۸ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()