تاریخ و جغرافیا

روش شناسی تاریخ

   روش شناسیMetedology: " مطالعه  تمایزات علوم(شناخت جایگاه یک علم) و طبقه بندی آنها براساس روشهای ویژه هریک می باشد، یا به تعبیر دیگر شناسایی روشهای علوم برای تمایز بخشی به هریک و با تأکید بر روش شناسی در تاریخ می باشد.به تعبیر دیگر روش شناسی چگونگی دست یابی به یک معرفت علمی را نشان می دهد. (روش، راهی که برای رسیدن به مطلوب طی میشود.)

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۳٠ تیر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

مکاتب تاریخنگاری در اسلام

قبل از شناخت مکاتب تاریخنگاری در اسلام ،بهتر است تا به تعریفی از تاریخ بپردازیم.تاریخ در اصطلاح به مجموعه رویدادها و اعمال گذشته انسانی که بر اساس اختیار و آگاهی صورت می گیرد؛گفته می شود.تاریخ طبیعی دیگر موجودات به این دلیل که بر اساس اختیار و آگاهی صورت نمی گیرد،جبری هستند.(هدایت تکوینی).انسان بر اساس هدایت تکوین و تشریعی به حیات خود ادامه می دهد،هدایت تکوینی در انسان جبری است؛ولی هدایت تشریعی اختیاری می باشد.

    تاریخ برخی جوامع یکسره توسعه؛تحول و تکامل است،ولی برخی جوامع به مانند یونان در ابتدا دارای توسعه و تحول بودند ولی پس از مدتی دچار زوال،سقوط و فترت شدند.به راستی راز این امر چیست؟این امور معلول چه عواملی هستند؟چه می شود که کلیت و موجودیت جوامع در این مسیر و روند قرار می گیرد؟

 


    تعریف تاریخنگاری:وصف ادبی رویدادها و اعمال انسانی،تلاش و کوشش مورخان که سعی در ثبت رویدادها دارند؛بر اساس ذهنیت خویش.اینکه مورخ بر اساس کدام ذهنیت وروش و بینش و منابع دست به توصیف ادبی رویدادها و اعمال انسانی می زند،را تاریخنگاری می گویند.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ; ٢٢ تیر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()