تاریخ و جغرافیا

توجه مسلمانان به دانش جغرافیا(جغرافیای تاریخی)

جغرافیای تاریخی:

    جغرافیای تاریخی شامل 2 علم می باشد؛ جغرافیا و تاریخ.این عنوان رشته ای جدید است؛ لذا تعریف دقیق و روشنی از آن وجود ندارد.آنچه که جغرافیای تاریخی نیز به آن می پردازد محل اختلاف است؛ برخی از دیدگاهها درباره تعریف جغرافیای تاریخی عبارتنند از:

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

نقیب و نقابت چیست؟

   برگرفته از کتاب:دیوان نقابت، محمد هادی خالقی

    مسلمانان از همان نخستین سالهای شکل گیری فتوحات وگسترش قلمرو اسلامی،دست به ایجاد یک تشکیلات اداری و سازمانی به مانند تشکیلاتی که در ایران و روم مرسوم بود؛ زدند.وتشکیلات خویش را دیوان نام نهادند.که این دیوان به فراخور وظایف و کارکردها ی خویش به اجزای کوچکتری چون دیوان جیش،دیوان خراج،قضا و...تفکیک می گردید.گر چه می توان شکل گیری این نوع تشکیلات را به نوعی بر گرفته از شکل سازمانی ایران و روم دانست،اما در مواردی این تشکیلات و سازمانها به فراخور نیاز از درون خود جامعه اسلامی و مبتنی برتجربه حیات عربی سر بر آوردند.دیوان نقابت جز یکی از این مقولات می باشد.نقابت به معنی «سر پرستی و ریاست»است و دیوان نقابت،بر آن بخش از تشکیلات سیاسی-اداری حکومت عباسیان اطلاق می شد که در نیمه نخست قرن سوم هجری شکل گرفت ووظیفه سرپرستی سادات(بنی هاشم )را بر عهده داشت. خلیفه یا سلطان از میان شخصیتهای عالم،صالح و مقبول بنی هاشم، سرپرستی برای تمامی سادات سرزمینهای زیر فرمان خود بر می گزید و اداره دیوان نقابت و انتخاب نقیبان شهرها، قبایل و محله ها بر عهده وی بود.

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()

نگاه یعقوبی به تاریخ اجتماعی

   تعریف تاریخ اجتماعی :مطالعه جامعه شناسانه  گروه ها و فرقه ها در بستر تاریخ(چگونگی و فراز و فرود زیست اجتماعی ).بنابراین در تاریخ اجتماعی بسترهایی چون فرهنگ، سیاست و اقتصاد را نیز در خود نهفته دارد و در بررسی تاریخ اجتماعی باید به این سه مقوله توجه جدی مبذول داشت.زندگی اجتماعی بر اساس نظم اجتماعی صورت می گیرد.نظم اجتماعی به اصطلاح جامعه شناسی، یکی از بنیادی ترین مفاهیم در واژگان طبقات و قشرهای اجتماعی است و اساس شکل گیری یک جامعه بر اساس نظم صورت می گیرد، که در اصطلاح نظم اجتماعی می گویند.نظم کنار هم قرار گرفتن، چیزهایی بر اساس یک ضابطه یا یک اصل نظم اجتماعی تلقی می شود.بدین معنا که یک  چیز در جائی مطلوبی قرار گرفته و دقیقاً مرتب شده باشد.

 

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ٤ خرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()