تاریخ و جغرافیا

مایکل کوک و تالیفات وی در حوزه علوم اسلامی

مایکل آلن کوک(micheal allen cook)

    مایکل کوک سال 1940 در انگلستان متولد شد.وی دارای تابعیت آمریکایی/انگلیسی است و تحصیلات خود را از 1959 میلادی تا 1963 در انگلستان، دانشگاه کمبریج پی گرفت.کوک دو سال به فراگیری تاریخ انگلستان و اروپا پرداخت و دو سال هم زبان ترکی اسلامبولی و فارسی آموخت و آنگاه،به مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی(soas)دانشگاه لندن رفت و با راهنکایی برنارد لوئیس کارشناسی ارشدش را با پژوهش و نگارش درباره تاریخ جمعیت عثمانی در سده های پانزدهم و شانزدهم میلادی به انجام رساند و تا 1986 که برای تدریس به آمریکا رفت،در همان مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن پیوسته درباره تاریخ اجتماعی اسلام به پژوهش پرداخت.هنگامی که کوک سرگرم پژوهش بود،دانش مرسوم تاریخ،در واقع اقتصادی بود و تاریخ اجتماعی با روشهای دقیق پی گیری می شد.از آن پس،دانش مرسوم و باب آنروز دگرگونی یافته است و کوک دلبستگیهای فراوانی پیدا کرد.بیشترین چیزی که کوک نشر داده است و بدان پرداخته است،تمدن اسلامی و نقشی است که ارزشهای اخلاقی/اجتماعی دینی در آن روند داشته است.

 

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()