تاریخ و جغرافیا

فلسفه تاریخ

    فلسفه تاریخ مرکب از دو کلمه ی فلسفه که ناظر به معرفت و دیگر تاریخ است.

    تاریخ در یک نگاه به 3 قسم تقسیم می شود:

    هگل در کتاب عقل در تاریخ ،تاریخ را به 3 بخش تقسیم می کند:

1-تاریخ اولیه:گزارشی که مورخ از یک واقعه می دهد.(بر اساس مشهودات و مسموعات خود ارائه می دهد.)

2-تاریخ اندیشیده:تاریخی که مورخ بر اساس اطلاعات و اخبار به ارائه تصویری معقول و همساز از یک پدیده می دهد.

3-فلسفه ی تاریخ جهانی(تاریخ فلسفی)

ادامه مطلب
   + غلامرضا جاویدی ; ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()